Dyskopatia i jej rehabilitacja

Pod pojęciem dyskopatii rozumiemy choroby krążka międzykręgowego. Krążek międzykręgowy (dysk) jak sama nazwa wskazuje znajduje się między kręgami kręgosłupa, łącząc je i amortyzując, zbudowany jest z pierścienia włóknistego i jądra galaretowatego. Rozróżniamy dwa typy zwyrodnienia krążka międzykręgowego: przepuklina jądra miażdżystego typu I i typu II Hansena.

Przepuklina typu pierwszego Hansena polega (na skutek zchrzęstnienia i zwapnienia jądra miażdżystego) na przedostaniu się materiału jądra przez przerwany pierścień włóknisty, do kanału kręgowego powodując ucisk rdzenia kręgowego prowadzący do bólu, niedowładu i porażenia (objawy mogą się pojawić między 2 a 8 rokiem życia). W przypadku zwyrodnienia typu II Hansena pierścień włóknisty nie pęka lecz uwypukla się do światła kanału kręgowego również powodując ucisk rdzenia kręgowego wywołujący zazwyczaj objawy bólowe (objawy zazwyczaj pojawiają się po 8 roku życia).

W dyskopatii rozróżniamy pięć stopni zaawansowania choroby:

E

odczucia bólowe, niechęć do ruchu

E

ból, niezborność, początki niedowładu

E

silny niedowład z zachowaniem czucia,

E

porażenie, czucie bólu głębokiego zachowane

E

porażenie (paraliż), brak czucia bólu głębokiego

Objawy mogą być dość różne (uzależnione są m.in. od miejsca, siły i rodzaju zmian), najczęściej na skutek bólu związanego z uciskiem rdzenia bądź korzeni nerwowych pojawia się niechęć do ruchu (problem z wchodzeniem po schodach, do samochodu), próba podniesienia lub dotyk może być dla psa nieprzyjemny, niezborność kończyn, powłóczenie kończyn, niedowłady i porażenia a także problemy z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Miejscami predylekcyjnymi są najczęściej: odcinek piersiowo lędźwiowy szczególnie między Th 11 i L2, odcinek szyjny między C2 i C3 oraz lędźwiowo krzyżowy L7 i S1.

Choroba ta najczęściej występuje u owczarków niemieckich, jamników, pudli, pekińczyków. Dyskopatia jest jedną z przyczyn tzw. mielopatii poprzecznej. W przypadku dyskopatii postępowanie polega na odpowiedniej diagnostyce (RTG, mielografia, MR, TK) leczeniu zachowawczym lub operacyjnym oraz rehabilitacji. Rehabilitacja w dyskopatii u psa polega na przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych. Stosuje się przede wszystkim magnetoterapię, laser (zabiegi te działają przeciwzapalnie,
przeciwbólowo i biostymulacyjnie), elektrostymulację (TENS jako zabiegi przeciwbólowe oraz NMES w celu przeciwdziałaniu zanikom mięśniowym) ważna jest też odpowiednio dobrana kinezyterapia polegająca na zastosowaniu ruchów biernych a w okresie zdrowienia również ćwiczeń czynnych i hydroterapii.
Należy pamiętać o odpowiedniej opiece pielęgnacyjnej (zapobieganie odleżyną i odparzeniom, pomoc w opróżnianiu pęcherza moczowego, masaże, pomoc w pionizowaniu etc ).
Niewątpliwie najważniejsze jest by po wystąpieniu objawów jak najszybciej udać się do lekarza weterynarii i natychmiast wprowadzić odpowiednie leczenie (zachowawcze lub operacyjne) i rehabilitację. Tylko odpowiednio szybkie postępowanie zwiększa pomyślność rokowania.

Rysunek powyżej przedstawia schematycznie różnice pomiędzy dwoma typami zwyrodnienia krążka międzykręgowego. Z lewej zwyrodnienie tupu I Hansena, z prawej typu II. Poniżej opis struktur widocznych na obrazkach. Pierścień włóknisty (3) i jądro miażdżyste (4) tworzą razem krążek międzykręgowy (dysk).

1. Kręg kręgosłupa

2. Rdzeń kręgowy

3. Pierścień włóknisty

4. Jądro miażdżyste

Kontakt

Adres

ul. Bohaterów Warszawy 15,
02-495 Warszawa

Telefon

Dni otwarcia

od Poniedziałku do Soboty