• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Artykuły

Słowniczek terminów medyczno - weterynaryjnych

APATIA- zwierze nie reaguje na bodźce z otoczenia, skłonność do zasypiania gdy nie jest pobudzane.

ARTRODEZA- Operacyjne trwałe usztywnienie stawu.

ARTROSKOPIA- jest to mało inwazyjna metoda badania i leczenia stawu poprzez wprowadzenie do jego wnętrza optyki (dzięki której można dokładnie obejrzeć wnętrze stawu robiąc w nim bardzo małe nacięcie) i specjalistycznych narzędzi chirurgicznych.

ATROFIA- zanik

DYSPLAZJA- (dys- złe, plasia- ukształtowanie) czyli złe, nieodpowiednie ukształtowanie. Dysplazja może dotyczyć różnych komórek.

IDIOPATYCZNE- Nieznanego pochodzenia

JATROGENNE- Pochodzenia lekarskiego.

NLPZ- niesterydowe leki przeciwzapalne

REZONANS MAGNETYCZNY MRI- (magnetic resonance imaging) MR, RM,  obrazowanie magnetyczno rezonansowe pozwala uzyskać dokładne obrazy wnętrza ciała (także tkanek miękkich).

NIEDOWŁAD (pareza)- ograniczenie możliwości ruchowych.

OSTEOSYNTEZA- zespolenie (połączenie i ustabilizowanie) złamanych kości przy użyciu implantów chirurgicznych (gwoździe, druty etc.).

PARALIŻ (plegia)- całkowita utrata możlwości ruchowych.

PAREZA / PLEGIA- niedowład / porażenie rozróżniamy: monopareza/plegia- dotyczy jednej kończyny, parapareza/legia- dotyczy dwóch kończyn, tetra lub quadripareza/plegia- dotyczy wszystkich kończyn, hemipareza/plegia- dotyczy kończyny piersiowej i miednicznej po tej samej stronie.

PROM- (passive range of motion) mianem tym określa się bierne ćwiczenia zakresu ruchu w stawach. 

PROPRIOCEPCJA- czucie pozycji, rozpoznawanie lokalizacji kończyn w stosunku do reszty ciała.

ROM- (range of motion) zakres ruchu (w stawach).

RTG- Diagnostyka obrazowa wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promienie X) tzw rentgen.

Tomografia komputerowa, TK, CT,- Computed tomography, technika obrazowania przy pomocy promieni rentgenowskich, dzięki wielu różnym skanom umożliwia uzyskanie przekrojów  i obrazów 3D.